نمای خارجی پیام مدیر عامل مسیح افتتاحیه مسیح میهمانان افتتاحیه

تولید علم محور،افتخارو اشتغال ایرانی

About Masstec
ایده ی اصلی در مسیح، تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در جهت رفع نیاز مملکت، ارز آوری و اشتغال زایی از طریق صنایع دانشی و فناورانه است

Our Products

Our major products and description

مطلبی جهت نمایش موجود نیست

Our Customers

Our major Customers are as followed :Imam sadegh Hospital

موضوع
Baghiatolah-Isfahan & Tehran Hospital
موضوع
Milad-Isfahan Hospital

موضوع
Shahid mohammadi-Bandarabbas Hospital
موضوع
Alzahra Hospital

موضوع
Khanevade Hospital
موضوع
Shariati Hospital

موضوع
Soroush-Salamat

موضوع

اطلاعات تماس

.تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه پژوهشی درمانی و توسعه پورسینای حکیم می باشد Masstec Co